Vim Notları

- 1 min

Çoklu satırların başına kelime ekleme

 1. Başlanacak satıra geçilir
 2. CTRL + v ile Visual moda girilir
 3. İstenilen satırlar seçilir (j/k, / veya [satır numarası]G kombinasyonu ile satıra atlayarak)
 4. I’ ya basılır (büyük harf)
 5. Eklenecek kelime/karakter(ler) girilir
 6. ESC tuşu ile sonlandırılır

Çoklu satırların sonuna kelime ekleme

Vim üzerinden

:%norm A kelime  

Açıklaması:

 %    = Her satırda  
 norm   = sıradaki komutu çalıştır  
 A kelime = Satır sonuna 'kelime' ekle  

Terminal üzerinden

Terminal üzerinden dosyanın sonunda kelime eklemek için aşağıdaki kullanılır.
-i "\$aTEXTTOEND"

Satır Çoğaltma

 1. Satırı kopyalamak için yy veya Y
  ya da satırı silmek için dd veya D
 2. Kopyalanan ya da silinen satırı mevcut satırın altına yapıştırmak için p
  veya mevcut satırın üstüne yapıştırmak için P
comments powered by Disqus
rss facebook twitter github youtube mail spotify instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora