Savage 2 Beyaz Ekran Problemi

- 1 min

Savage 2’de gökyüzü dosyasındaki sorundan dolayı ekranın yarısı beyaz görünüyor. Bu sorunu çözmek için oyun klasöründe “game/core/shaders/vs_glsl/sky.vsh” yolunu takip edin ve sky.vsh dosyasının içeriğini altta benim verdiğim düzeltilmiş olan ile değiştirin. Tek değişiklik ters eğik çizgiyi \ silmek.

// (C)2008 S2 Games
// sky.vsh
// 
// ...
//=============================================================================

//=============================================================================
// Uniform variables
//=============================================================================
uniform vec4 vColor;

uniform float fSkyEpsilon;

//=============================================================================
// Varying variables
//=============================================================================
varying vec4 v_vColor;

//=============================================================================
// Vertex shader
//=============================================================================
void main()
{
gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;
gl_Position.z = gl_Position.w - fSkyEpsilon;
gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0;
v_vColor = gl_Color * vColor;
}
comments powered by Disqus
rss facebook twitter github youtube mail spotify instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora