Piksel Resimleri Yeniden Boyutlandırma

- 1 min

Piksel resimleri, pikselini bozmadan düzgün bir şekilde yeniden boyutlandırmak için terminal üzerinden:

convert orijinal.png -filter point -resize 500% yeni.png

imagemagick paketinin kurulu olması gerekiyor.

comments powered by Disqus
rss facebook twitter github youtube mail spotify instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora