mps-youtube

- 3 mins

Biraz önce mps-youtube adında küçük bir CLI uygulama keşfettim. Tarayıcıdan Youtube kullanmak zaten biraz kasıntı geliyordu ve bunun için Minitube kullanıyordum. Fakat bu iş için Minitube bile fazla büyük ve gereksiz kalıyordu.

mps-youtube Yotube üzerinden videoları izleyip dinlememizi, aynı zamanda videoları ses dosyası olarak ya da normal bir şekilde indirmemizi sağlayan küçük bir terminal uygulaması.

Uygulama videoları çalmak için mplayer kullanıyor fakat mplayer çatallaması olan mpv kullanımına da izin veriyor. Ben mpv’yi tercih ettim.

mpsyt

Kurulum

Uygulamayı

sudo pip install mps-youtube

komutu ile kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda Debian Unstable deposunda mps-youtube adı ile veya Arch için Aur üzerinden mps-youtube ve mps-youtube-git adı ile kurabilirsiniz.

pip komutunu kullanabilmek için python-pip paketinin kurulu olması gerekiyor.

Uygulamayı kurduktan sonra mplayer ya da mpv kurmanız gerekiyor.

Kullanım Şekli

Uygulamayı başlatmak için basitçe

mpsyt

mpsyt

Arama yapmak için / işaretini kullanıyoruz, örneğin;

/kelime

mpsyt

Çıkan sonuçlardan indirmek istediklerinizi

d PARÇA-NUMARASI

ile indirebilirsiniz.

mpsyt

mpsyt

Özelleştirmeler

Uygulamayı özelleştirmek için aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

set - view current configuration
set <item> default - set an item to its default value
set all default - restore default settings
set checkupdate true|false - check for updates on exit
set colours true|false - use colours in display output
set columns <columns> - select extra displayed fields in search results:
(valid: views comments rating date user likes dislikes category)
set ddir <download direcory> - set where downloads are saved
set encoder <number> - set encoding preset for downloaded files
set fullscreen true|false - output video content in full-screen mode
set max_res <number> - play / download maximum video resolution height
set notifier <notifier app> - call <notifier app> with each new song title
set order <relevance|date|views|rating> search result ordering
set overwrite true|false - overwrite existing files (skip if false)
set player <player app> - use <player app> for playback
set playerargs <args> - use specified arguments with player
set search_music true|false - search only music (all categories if false)
set show_mplayer_keys true|false - show keyboard help for mplayer and mpv
set show_status true|false - show status messages and progress
set show_video true|false - show video output (audio only if false)
set window_pos <top|bottom>-<left|right> - set player window position
set window_size <number>x<number> - set player window width & height

mpsyt

h komutu ile yardım başlıklarına bakabilirsiniz. Çıkan sonuçlardan bakmak istediğiniz başlığa girmek için h başlık şeklinde komut girmelisiniz. Örneğin:

h config

Kullanılabilir başlıklar şunlar:

basic   : Basics
search   : Searching and Retrieving
edit    : Editing / Manipulating Results
download  : Downloading and Playback
encode   : Encoding to MP3 and other formats
playlists : Using Local Playlists
invoke   : Invocation Parameters
config   : Configuration Options
tips    : Advanced Tips
new    : New Features

mpsyt

comments powered by Disqus
rss facebook twitter github youtube mail spotify instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora