Komut Satırından Ekranınızı Kaydedin

- 1 min

Vereceğim komut satırını ister script olarak bir yere kaydedin isterseniz de kullanacağınız zaman terminale yapıştırın ekranınızı kaydedin.

Kod bu:

ffmpeg -f alsa -ac 2 -i pulse -f 64k -f x11grab -r 29 -s 1366x768 -i :0.0 -vcodec libx264 -preset ultrafast -threads 4 -y -strict -2 dosyaadi.mp4

Eğer isterseniz bunu bir metin dosyasına kaydedin ve uzantısını .sh yapın, örneğin “ekrankayıt.sh” daha sonra aşağıdaki kod ile çalıştırılabilir bir dosya yapın:

chmod +x ekrankayıt.sh

Artık terminaliniz üzerinden ./ekrankayıt.sh komutu verdiğinizde ekran videonuzu kaydetmeye başlayacaktır.

comments powered by Disqus
rss facebook twitter github youtube mail spotify instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora